Program våren 2023

Velkommen til vårens møter!

Nå er programmet for høsten allerede meislet ut. Vi gleder oss over normale tider, flere nye ansikter og ikke minst: Nye lokaler!. Velkommen til både gamle og nye deltagere.

Ta gjerne med egne ting til møtene for kommentarer, tips og gode råd.

Adresse:

Ramstad Skole
Høvikveien 20

Sløydsalen ligger i D-blokken. Det er greiest å kjøre inn fra Høvikveien. (Man kan også kjøre inn fra Dragveien, men da blir det litt lenger å gå til D-blokken)

Gå inn hovedinngangen til D-blokken. Vi vil forsøke å skilte veien frem til sløydsalen eller evt sette ut «vakter».

Merk deg tlf.nr. til en i styret slik at du kan ringe og få hjelp hvis du ikke finner fram.

VELKOMMEN!

Torsdag 19. januar kl 1700 - Årsmøte + Overflatebehandling

Godt nytt år og velkommen til årets første dreiekveld der vi også skal avholde klubbens årsmøte.

  1. Årsmøte
  2. Overflatebehandling
  3. Egne prosjekter

Eilef og Jarle vil orientere om overflatebehandling før vi benytter resten av kvelden til dreiing. Ta gjerne med deg produkter som vi kan diskutere og gi «karakter».

Torsdag 9.februar kl. 1700 - Fri dreiekveld

På grunn av sykdomsforfall må vi forandre litt på programmet. Det oppsatte tema f.k. torsdag må utgå. I stedet setter vi opp «fri dreiekveld» som opprinnelig var planlagt 2. mars. Med «fri dreiekveld» mener vi at det skal bli maksimal adgang for den enkelte til å dreie. Hvert medlem bearbeider sitt eget produkt. De som har en liten benk bør hvis mulig ta den med denne kvelden slik at flest mulig får anledning til å dreie.

 

Ta gjerne med deg et ferdig eller halvferdig produkt som vi kan diskutere. Eller ta med et emne som du ikke riktig vet hvordan du skal utnytte. Du er hjertelig velkommen selv om du for tiden ikke har et pågående prosjekt.

Torsdag 2. mars kl. 1700: Åpen dreiekveld

Ingen demonstrasjoner planlagt, men alle oppfordres til å ta med egne arbeider som vanlig.

Vi benker oss til og jobber med de prosjektene vi har og utveksler råd og erfaringer.

Torsdag 23. mars kl. 1700: Form og farge

Håvard Tveit har på kort varsel sagt seg villig til å fortelle og demonstrere hvordan han fargesetter produktene sine. Selv om det har vært berørt tidligere i semesteret, er det alltid noe nytt å diskutere. La oss kalle kveldens tema for Form og farge.


Ta derfor med deg dreide produkter du kunne tenke deg å fargelegge og/eller produkter som kunne danne grunnlag for diskusjon. Ta også med deg engangshansker.

Torsdag 20. april kl. 1700: Sikkerhet 

  1. Kortfattet demonstrasjon av bruk av «brille» ved dreiing av lange emner. v/Birger
  2. Kort gjennomgåelse av sikkerhetsforhold for dem som ikke var til stede sist det ble gjennomgått. Underskrift for bruk av skolens utstyr på eget ansvar. Birger tar dette også.
  3. Dreiing av egne produkter
  4. Samtale om besøk i Enebakk
  5. Framvisning av noe du har tatt med til kvelden.

Lørdag 22. april kl. 1000-1500: Besøk til Enebakk 

Temaet for årets Enebakk tur er «Omvendt» dreiing av lysestake.


For de av dere som ikke er kjent med hva som menes med «omvendt» dreiing. Så anbefaler vi at dere søker på «inside outsde turning» på nettet.


Enebakklubben vil forberede emner i bøk, men vil også gjerne ha en indikasjon på hvor mange som kan tenke seg å delta. Gi sekretæren en tilbakemelding innen klubbmøtet vårt neste uke om du ønsker å delta 9.april til Enebakk. Vi kan den kvelden (2.mars) snakke mer om transport/kompiskjøring. etc.

Nyeste kommentarer

26.09 | 05:52

I have a friend who LOVES working with wood. I would like to give him a ...

17.12 | 14:23

Hi Galen! Sorry for the very late response! We are in a sort of Covid-19 fr...

20.11 | 22:20

Apologies for the English. I just moved to Oslo from the US & wanted to m...

11.09 | 18:14

Ring meg gjerne på telefon 95741012. Mvh Sigurd Sverdrup