Velkommen til vårens møter!

Ta med egne ting til møtene for kommentarer, tips og gode råd.

Alle har adgang til møtene, ikke-medlemmer betaler kr 50,- pr møte.

Vi har flyttet aktivitetene våre til Rud vidergående skole i Bærum.

Hvis du har liten benk så ber vi deg å ta den med. Ta også med skjøteledning. (Det er stikkontakt ved hver høvelbenk.)

Fremmøte ved hovedinngangen kl 18:00. Vi går samlet til trebearbeidingssalen, (Stor skole).

Kommer du etter kl 18:00 må du ringe sekretærens mobiltlf så skal vi lukke opp for deg. Tlf 907 86 672.

Merk dere ny adresse:
Rud Videregående Skole
Hauger Skolevei 15 
1309 Rud

Det ligger en link under gateadressen over. Klikk på den, så ser du hvor vi skal være!

Program Våren 2018

Ta med egne ting til møtene for kommentarer, tips og gode råd.

Alle har adgang til møtene, ikke-medlemmer betaler kr 50,- pr møte.

Torsdag 25. januar kl. 18.00 - Årsmøte (ca. 1 time)

i Rud Videregående skole

Saksliste:

1          Valg av møteleder og referent

2          Godkjenning av innkalling og saksliste

3          Årsmelding 2017

4          Regnskap for 2017

5          Fastsettelse av kontingent for 2018

6          Valg av styremedlemmer, revisor og valgkommite

7          Program for våen 2018

8          Eventuelt 

Dreiing: Videreføring av øsedreiing, uthuling av kule med bruk av tre-chuck. Ta med emne.

Ta med øser som du måtte ha dreid siden siste møte før jul.

Snurrebass-dreing etter som tiden tillater det.

15. februar 18:00 Gjennomgang av klubbens nye utstyr med vekt på slipeapparatet

- Gjennomgang av klubbens nye utstyr med vekt på slipeapparatet

Slipevinkler på skulp:

            Bolleskulp,

            Formskulp,

Innleder: Gunnar

Vi tar sikte på at alle skal få prøvet det nye slipeapparatet og kan sammenligne det med Tormek eller andre slipemetoder.

Vi anbefaler derfor at dere tar med dere deres egne dreiejern! Riktig sliping er avgjørende for å få fullt utbytte av jernet.

- Videreføring av uthuling av kuler, øsedreiing

15. mars 18:00 Utprøving av forskjellige slipevinkler

Kuledreiing.
Videreføring av forrige møte.

7. apr: Tretreff i Blaker

Separat program som ikke er endelig fastlag ennå. Det blir deltageravgift og påmelding for de som er interressert i å delta. Litt mer informasjon kan antagelig gis på årsmøtet 25.jan.

19.apr kl 1800 Dreing av tallerken og fat på stett

Innleder: Einar

Styret regner med at de fleste kan dreie tallerken derfor legger vi hovedvekt på demonstrere dreiing av stettfat. Dersom dere har emne, inntil 25 cm i diameter og ca 25mm tykkelse så hadde det vært greit å ta det med. Gjerne sagd til, men vi har tilgang på bandsag. De som vil dreie, må ta med jern: formskulp, bolleskulp, stikkjern og eventuelt skrapejern. I tillegg trengs sandpapir og stikkpasser.

Forøvrig er det av stor verdi at vi tar med gjenstander vi har dreid enten de har relevans til dagens tema eller som objekter for senere demoer eller som nyttige tips/ideer.

2.jun kl 1000-1500 Våravslutning

Oppsummering av vårens temaer, du velger et tema fra året som gikk og utveksler erfaring med likesinnede.
Kanskje har du også noen resultater å vise fram?
Vi regner med grill-pause og sosialt samvær som tidligere.

Nyeste kommentarer

26.09 | 05:52

I have a friend who LOVES working with wood. I would like to give him a ...

17.12 | 14:23

Hi Galen! Sorry for the very late response! We are in a sort of Covid-19 fr...

20.11 | 22:20

Apologies for the English. I just moved to Oslo from the US & wanted to m...

11.09 | 18:14

Ring meg gjerne på telefon 95741012. Mvh Sigurd Sverdrup