Program våren 2015

Velkommen til vårens møter!

Ta med egne ting til møtene for kommentarer, tips og gode råd.
Alle har adgang til møtene, ikke-medlemmer betaler kr 50,- pr møte.

Torsdag 22. januar, Årsmøte og dreiekveld hos Johannes, kl. 18.30. (Blunkerudveien 15 i Lommedalen)

Saksliste:

1.       Valg av møteleder og referent
2.       Regnskap 2014. Fastsettelse av kontingent for 2015.
3.       Valg av styremedlemmer, revisor og valgkomite.
4.       Eventuelt

I likhet med i fjor vil vi starte i verkstedet med dreiing og så tar vi årsmøtesakene i løpet av kaffepausen.

Vel møtt!

Tema: «Inside out turning» - oppfølging fra julemøtet

Vi tenker å gjøre det vi ikke rakk da!

Fint om de som har liten transportabel benk tar med denne slik at flest mulig kan dreie selv. Ta gjerne med verktøy og eventuelt emner.

Hvis dere ønsker råd og veiledning i forbindelse med noe dere holder på med å lage, så ta det med!

Til gjensidig informasjon og felles diskusjon av problemer, form og utførelse oppfordrer vi medlemmene til å ta med egne produkter til dette møtet og senere møter. Alt er av interesse.

Vel møtt.

Styret

Torsdag 26. februar kl. 18.30 hos Johannes i Blunkerudveien 15, Lommedalen.

Tema er: Krakk - barnekrakk v/Einar

Som vanlig oppfordrer vi alle til å ta med ting som dere kanskje ønsker litt hjelp til å bli ferdige med, eller dere ønsker litt råd og ideer.

Også alltid spennende når noen tar med ferdige ting som kan vises fram. Slik kan vi få inspirasjon fra hverandre og få gode faglige vurderinger. De er alltid velmente.

Torsdag 26. mars kl. 18.30 hos Johannes i Blunkerudveien 15.

Tema er: Firkantskål v/Jan G

Hvis tiden tillater det skal vi også se på bolledreiing på WB 36.

Som vanlig oppfordrer vi alle til å ta med ting som dere kanskje ønsker litt hjelp til å bli ferdige med, eller dere ønsker litt råd og ideer.

Også alltid spennende når noen tar med ferdige ting som kan vises fram. Slik kan vi få inspirasjon fra hverandre og få gode faglige vurderinger. De er alltid velmente.

Lørdag 18. april, dreiedag Enebakk, kl. 10.00.

Tema: Dreiing av bokser

Alltid hyggelig i sløydsalen på Gamle Kirkebygden skole.

Som vanlig tar vi med nistemat og verktøy.

Fint om dere kan sende Jan G. en beskjed om hvem som vil være med, så kan han sette opp en deltakerliste.

Vennligst opplys om du tenker å kjøre egen bil, og om du har plass til passasjerer. Hvis du allerede har avtalt å sitte på med noen så opplys gjerne det også.

Vi ser fram til nok en trivelig lørdag i Enebakk!

Lørdag 6. juni hos Johannes Rieber, Blunkerudvein 15 i Lommedalen, kl. 10 til ca. kl. 15.

Sommeravslutning

Planen er at vi skal dreie selv, hver og en av oss, og derfor ber vi alle som har en eller flere småbenker om å ta dem med. Ta gjerne med emner som du har lyst til å lage noe av, og naturligvis verktøy.

Værmeldingen tyder på regn, og dermed er utegrilling lite sannsynlig. Det blir nok til at vi spiser inne. Ta med niste, og gjerne en stol.

Som alltid; ta med noe dere har laget, eller som dere holder på med. Det gir inspirasjon til andre og kanskje også noen nyttige kommentarer som vi kan lære av.

Vel møtt.

Nyeste kommentarer

26.09 | 05:52

I have a friend who LOVES working with wood. I would like to give him a ...

17.12 | 14:23

Hi Galen! Sorry for the very late response! We are in a sort of Covid-19 fr...

20.11 | 22:20

Apologies for the English. I just moved to Oslo from the US & wanted to m...

11.09 | 18:14

Ring meg gjerne på telefon 95741012. Mvh Sigurd Sverdrup