Program våren 2016

Velkommen til vårens møter!

Ta med egne ting til møtene for kommentarer, tips og gode råd.
Alle har adgang til møtene, ikke-medlemmer betaler kr 50,- pr møte.

Torsdag 28. januar, Årsmøte og reiserapporter fra England og USA, kl. 18.30. (Blunkerudveien 15 i Lommedalen)

Saksliste:

1.       Valg av møteleder og referent
2.       Regnskap 2015. Fastsettelse av kontingent for 2016.
3.       Valg av styremedlemmer, revisor og valgkomite.
4.       Eventuelt

  • Einar, Jarle og Jan G. forteller og viser bilder fra dreiekurs hos Nick Agar
  • Hallvard forteller og viser bilder fra AAW symposium 2015

Vel møtt!

Torsdag 18. februar kl. 18.30 hos Johannes i Blunkerudveien 15, Lommedalen.

Tema er: Dreiing av vikingbolle - Del I

Einar, Jarle og Jan G. beskriver og viser dreiing av Vikingbolle, inspirert av Nick Agar

Som vanlig oppfordrer vi alle til å ta med ting som dere kanskje ønsker litt hjelp til å bli ferdige med, eller dere ønsker litt råd og ideer.

Også alltid spennende når noen tar med ferdige ting som kan vises fram. Slik kan vi få inspirasjon fra hverandre og få gode faglige vurderinger. De er alltid velmente.

Torsdag 17. mars kl. 18.30 hos Johannes i Blunkerudveien 15, Lommedalen.

Tema er: Dreiing av vikingbolle - Del II

Einar, Jarle og Jan G. fortsetter dreiing av vikingbolle

Som vanlig oppfordrer vi alle til å ta med ting som dere kanskje ønsker litt hjelp til å bli ferdige med, eller dere ønsker litt råd og ideer.

Også alltid spennende når noen tar med ferdige ting som kan vises fram. Slik kan vi få inspirasjon fra hverandre og få gode faglige vurderinger. De er alltid velmente.

Lørdag 16. april, dreiedag Enebakk, kl. 10.00.

Tema: Vikingbolle

Da er det tid for siste del av temaet vårt i vår: Vikingbolle!

Som vanlig tek vi med nistemat og verktøy. For at vi skal klare å bli heilt ferdige med ein bolle, bør vi før møtet dreie ein som er klar til dekorering. Bollen må ha fot for festing i chucken.

Fint om du kan sende meg (Einar) melding om du vil vera med, så Enebakk-gjengen får vite kor mange vi blir.

Skriv også om du skal kjøyre eigen bil, og om du har plass til passasjerar. Hvis du alt har avtalt å sitje på eller ta med nokon, så opplys om det også.

Som vanlig tar vi med nistemat og verktøy.

Vi ser fram til nok en trivelig lørdag i Enebakk!

Lørdag 4. juni hos Johannes Rieber, Blunkerudvein 15 i Lommedalen, kl. 10 til ca. kl. 15.

Sommeravslutning

Dette blir siste gong vi er der!

Ein del av utstyret til Johannes er fjerna, så det er fint om du har ein benk du kan ta med.

Fordi det er litt usikkert kor mykje dreiing det kan bli, må vi ta det på sparket:

  • Sosialt samvær, grilling. Det blir godt ver!
  • Takk til Johannes og Rieber-familien.
  • "Dreiing på liten benk", for eksempel småprosjekt som skal gjerast ferdige.

Vi kan ta med emner eller anna du vil gje bort, selgje eller byte bort.

Alle tek med produkt for å vise fram. Vikingbollar for eksempel...

Vi er opne for andre innspel.

Det blir også informasjon om nye lokaler til hausten.

Som vanlig tek vi med nistemat/grillmat og verktøy.

Vi ser fram til nok ein triveleg laurdag!

Som alltid; ta med noe dere har laget, eller som dere holder på med. Det gir inspirasjon til andre og kanskje også noen nyttige kommentarer som vi kan lære av. 

Vel møtt.

Nyeste kommentarer

26.09 | 05:52

I have a friend who LOVES working with wood. I would like to give him a ...

17.12 | 14:23

Hi Galen! Sorry for the very late response! We are in a sort of Covid-19 fr...

20.11 | 22:20

Apologies for the English. I just moved to Oslo from the US & wanted to m...

11.09 | 18:14

Ring meg gjerne på telefon 95741012. Mvh Sigurd Sverdrup