Program høsten 2019

Velkommen til høstens møter!

Ta med egne ting til møtene for kommentarer, tips og gode råd.

Hvis du har liten benk så ta gjerne den med. Ta også med skjøteledning. (Det er stikkontakt ved hver høvelbenk.)

Adresse:
Rud Videregående Skole
Hauger Skolevei 15 
1309 Rud

Det ligger en link under gateadressen over. Klikk på den, så ser du hvor vi er!

Vi går inn fra baksiden, der kunstgressbanen ligger.

Har du problemer med å finne frem, eller døren er lukket, kan du ringe sekretærens mobiltlf 907 86 672 så kommer en og lukker opp.

VELKOMMEN!

Torsdag 5. september kl. 17.00-21:00

Merk startstidspunktet!

På grunn av påtrykk fra skolen må vi avslutte senest kl 21:00
Vi foreslår derfor å åpne dørene tidligere enn før, nemlig kl 17:00 og gjøre benkene tilgjengelige fra det tidspunktet.

Så venter vi med eventuelle demonstrasjoner til senere hvis flere ikke kan komme kl 17:00. Dette må vi diskutere på første møte.

På siste møte før sommerferien hadde klubben en oppsummering av vårsemesteret og en liten ide-dugnad på hva som kunne være interessant å ta opp i høstens program.

To temaer utmerket seg:
Bokser og "kule i kube" 

Begge temaer kunne sikkert hver for seg danne program for et helt semester.

Vi tenkte å starte med bokser. Det gir utfordringer både for nybegynnere og viderekommende.
Forøvrig er alle velkomne med programforslag.
Det er også interessant hvis noen tar med seg dreieprodukter til kveldens møte.

Torsdag 26. september kl. 17.00-21:00 - Dreiekveld

Til torsdag 26 sept er det ny dreiedag på Rud vioderegående skole.
Dørene er åpne fra kl 1700 og vi må forlate lokalene senest kl 2100.

Vi startet sist med å dreie bokser. Vi fortsetter med det til torsdag. I tillegg vil vi prøve oss på gjengede lokk. De av dere som har jern til å lage gjenger med bør ta de med.

Det er alltid interessant hvis du tar med deg et ferdig (eller halvferdig) produkt til kveldens møte.

Torsdag 24. oktober kl 17:00-21:00 - Dreiekveld

Hvordan man dreier en kule i en kube!

Hans Jacob og Hallvard vil demonstrere.
Hallvard tar med kuber i gran/furu med sidelengde 86 mm.

Vi vil ha 2-3 jigger disponible slik at ikke alle får dreid kulen første kvelden, men vi regner med å benytte flere kvelder på dette tema og da bør vi lage til nok jigger slik at alle får prøvd seg.

Noen tidsskriftartikler er formidlet via e-post. Disse forklarer fremgangsmåten. Den første "20190924 Kule i kube" vil Hallvard ta seg av og de 5 øvrige vedleggene vil Hans Jacob forklare.

Vel møtt!

Torsdag 14. november kl 17:00-21:00 - Dreiekveld

Dreie "kule i kube"

Vi fortsetter på prosjektet "kule i kube". Her har vi sikkert et stykke vei å gå før vi sier at vi er utlært.
Sekretæren tar med noen kuber som har sidelenge = ca. 86 mm

Han forsøker også å finne emner for å lage jigger av. Men det er fint hvis alle som har jigger tar disse med til torsdag. Vi viser til veiledning som er sendt ut til alle ved forrige møte. Etter den er det relativt enelt å lage jigger.

Vel møtt til et faglig og sosialt samvær på torsdag!

Kommende møtedatoer:

Lørdag 07 des

Nyeste kommentarer

26.09 | 05:52

I have a friend who LOVES working with wood. I would like to give him a ...

17.12 | 14:23

Hi Galen! Sorry for the very late response! We are in a sort of Covid-19 fr...

20.11 | 22:20

Apologies for the English. I just moved to Oslo from the US & wanted to m...

11.09 | 18:14

Ring meg gjerne på telefon 95741012. Mvh Sigurd Sverdrup