Velkommen til vårens møter!

Nå er programmet for høsten allerede meislet ut. Vi gleder oss over normale tider, flere nye ansikter og ikke minst: Nye lokaler!. Velkommen til både gamle og nye deltagere.

Ta gjerne med egne ting til møtene for kommentarer, tips og gode råd.

Adresse:

Ramstad Skole
Høvikveien 20

Sløydsalen ligger i D-blokken. Det er greiest å kjøre inn fra Høvikveien. (Man kan også kjøre inn fra Dragveien, men da blir det litt lenger å gå til D-blokken)

Gå inn hovedinngangen til D-blokken. Vi vil forsøke å skilte veien frem til sløydsalen eller evt sette ut «vakter».

Merk deg tlf.nr. til en i styret slik at du kan ringe og få hjelp hvis du ikke finner fram.

VELKOMMEN!

Torsdag 19. januar kl 1700 - Årsmøte + Fotografering av dreide objekter

Godt nytt år og velkommen til årets første dreiekveld der vi også skal avholde klubbens årsmøte.

  1. Årsmøte
  2. Ovrientering om fotografering av dreide objekter
  3. Egne prosjekter

Ta gjerne med deg produkter som vi kan diskutere og gi «karakter».

Torsdag 8.februar kl. 1700: Sliping av jern

I kveld skal vi gå gjennom sliping av jern og hvordan slipebenken vår kan anvendes.

Ta med egne jern om du trenger å få disse satt opp eller slipt! 


Ta gjerne med deg et ferdig eller halvferdig produkt som vi kan diskutere. Eller ta med et emne som du ikke riktig vet hvordan du skal utnytte. Du er hjertelig velkommen selv om du for tiden ikke har et pågående prosjekt.

Torsdag 29. februar kl. 1700: Tresorter - egnethet, giftige sorter

Temaene for kvelden blir:

  •  Tresorter, egnethet for dreiing og giftige tresorter.  Trygve Christian foreleser om det temaet.


Vi har valgt å endre tema for resten av kvelden ift hva som tidligere er informert om:

  • Oppspenning av emner, dreieteknikker og spesiell fokus på å få pen overflate på endeved. Jan Gustav har påtatt seg å forelese/vise oss dette.

 

Klubben har hentet ask og alm-emner hos Hallvard. Emnene er saget runde på båndsag og noen av dem er pålimt klosser for å utnytte emnene fullt. Dere kan enten kjøpe emnene av Hallvard eller dere kan ta med egne emner etter egen smak.


Ta gjerne med deg et ferdig eller halvferdig produkt som vi kan diskutere. Eller ta med et emne som du ikke riktig vet hvordan du skal utnytte. Du er hjertelig velkommen selv om du for tiden ikke har et pågående prosjekt.

Torsdag 14. mars kl. 1700: Laminering

Urorutsette hendelser har ført til endring i dagens program - vi tar tak i temaet "Laminering".


Jarle og Eilef har anskaffet materialer, sagd opp, høvlet staver i 20x20 mm, limt sammen lyse og mørke tresorter og forberedt 10x10x40 cm bokser klare for igjen å bli kappet i passende lengder (avhengig av hvor mange som kommer til torsdag). Det vil bli tilgjengelig emne til alle, så det er ikke nødvendig å medbringe noe emne. 

 

Jarle kommer til å fortelle hvordan emnene er laget og deretter vise praktisk hva et emne kan bli til. Bruk av plan-/tykkelseshøvel og båndsag inngår i gjennomgangen. 

 

Vi håper på bra fremmøte til torsdag!

Torsdag 11. april kl. 1700: Fat og tallerkener

Einar demonstrerer ulike dreieteknikker som kan benyttes ved fat-/tallerken-dreiing.

Lørdag 20. april kl. 1000-1500: Besøk til Enebakk?

Dette er ikke endelig bekreftet, så det vil komme mere informasjon senere.

Hold av dagen!

Torsdag 23. mai kl. 1700: Fat og tallerkener

Program våren 2024

Førstkommende torsdag 23. mai er vårsesongens siste klubbkveld på Ramstad skole. 

 

Temaene blir:

* Fat og tallerkener med Håvard som viser fargelegging.  

* Off-center dreiing som også Håvard viser oss. Han tar med et emne pr dreiebenk og det vil bli anledning til å prøve seg.