Program våren 2024

Velkommen til vårens møter!

Nå er programmet for høsten allerede meislet ut. Vi gleder oss over normale tider, flere nye ansikter og ikke minst: Nye lokaler!. Velkommen til både gamle og nye deltagere.

Ta gjerne med egne ting til møtene for kommentarer, tips og gode råd.

Adresse:

Ramstad Skole
Høvikveien 20

Sløydsalen ligger i D-blokken. Det er greiest å kjøre inn fra Høvikveien. (Man kan også kjøre inn fra Dragveien, men da blir det litt lenger å gå til D-blokken)

Gå inn hovedinngangen til D-blokken. Vi vil forsøke å skilte veien frem til sløydsalen eller evt sette ut «vakter».

Merk deg tlf.nr. til en i styret slik at du kan ringe og få hjelp hvis du ikke finner fram.

VELKOMMEN!

Torsdag 19. januar kl 1700 - Årsmøte + Fotografering av dreide objekter

Godt nytt år og velkommen til årets første dreiekveld der vi også skal avholde klubbens årsmøte.

  1. Årsmøte
  2. Ovrientering om fotografering av dreide objekter
  3. Egne prosjekter

Ta gjerne med deg produkter som vi kan diskutere og gi «karakter».

Torsdag 8.februar kl. 1700: Sliping av jern

I kveld skal vi gå gjennom sliping av jern og hvordan slipebenken vår kan anvendes.

Ta med egne jern om du trenger å få disse satt opp eller slipt! 


Ta gjerne med deg et ferdig eller halvferdig produkt som vi kan diskutere. Eller ta med et emne som du ikke riktig vet hvordan du skal utnytte. Du er hjertelig velkommen selv om du for tiden ikke har et pågående prosjekt.

Torsdag 29. februar kl. 1700: Tresorter - egnethet, giftige sorter

Temaene for kvelden blir:

  •  Tresorter, egnethet for dreiing og giftige tresorter.  Trygve Christian foreleser om det temaet.


Vi har valgt å endre tema for resten av kvelden ift hva som tidligere er informert om:

  • Oppspenning av emner, dreieteknikker og spesiell fokus på å få pen overflate på endeved. Jan Gustav har påtatt seg å forelese/vise oss dette.

 

Klubben har hentet ask og alm-emner hos Hallvard. Emnene er saget runde på båndsag og noen av dem er pålimt klosser for å utnytte emnene fullt. Dere kan enten kjøpe emnene av Hallvard eller dere kan ta med egne emner etter egen smak.


Ta gjerne med deg et ferdig eller halvferdig produkt som vi kan diskutere. Eller ta med et emne som du ikke riktig vet hvordan du skal utnytte. Du er hjertelig velkommen selv om du for tiden ikke har et pågående prosjekt.

Torsdag 14. mars kl. 1700: Fat og tallerkener

Tallerkener og fat er et utømmelig emne. Vi setter av denne og neste kveld til å gå ghjennom dette temaet.

Ta gjerne med emner du ønsker vurdert for det ene eller andre og få hjelp til å komme i gang!

Torsdag 11. april kl. 1700: Fat og tallerkener

Fortsettelse på temaet fra 14. mars. Noen skal kanskje ha dekketallerkener til 12? 

Lørdag 20. april kl. 1000-1500: Besøk til Enebakk?

Dette er ikke endelig bekreftet, så det vil komme mere informasjon senere.

Hold av dagen!