Asker og Bærum Dreieklubb ble etablert etter initiativ av noen dreieinteresserte i Asker og Bærum og det første ordinære møte ble holdt den 9. april 2002.
Klubben skal primært være for tredreiere, men er også åpen for andre tre-interesserte. Målet er å inspirere hverandre til å utvikle interesser og evner, spesielt innen tredreiing, men også innen andre trehåndverk. Rammen rundt dette vil være demonstrasjoner og diskusjons- og informasjonsmøter.
Klubben kan også formidle informasjon om redskap og materialer som er av interesse for tredreiere. Om ønskelig vil klubben også hjelpe til med omsetning av materialer og utstyr.

Klubben har et eget styre på seks personer som står for arrangementene.

Klubben har for tiden ca 30 medlemmer.

Torsdag 23. november kl. 17:00 - "Inside ut" dreiing

  En oppfrisking etter temaet fra vårsesjonens Enebakk-tur. Vi som deltok på dette kan anbefale dere andre: dette er et spennende område!


  Ansvarlig:
  Hallvard introduserer

  Gladsak!!!

  Den 21.6 2023 ble dreieklubben tildelt Kr. 110.000,- av Sparebankstiftelsen DNB. Tildelingen ble gitt etter vår søknad under mottoet: «Tilbake Til Tre». Drivkraften i utformingen av søknaden har vært Mari. Hun mottok sammen med vår formann Jarle et diplom ved en tilstelning 22. aug i år.

  Søknaden om midlene har vært utformet i hyggelig samarbeid med Ramstad skole. Tanken er at ungdom skal få mulighet til å lære mer om den «kunsten» vi dyrker i klubben. Tildelingskomiteen var begeistret for vår søknad. Vi vil benytte midlene til anskaffelse av mer utstyr som også skolen skal kunne benytte seg av. Det vil bl.a. bli anskaffet ny høvel og ny stor dreiebenk sammen med annet utstyr.

  Vi vil på kommende møte informere mer om dette.

  Asker og Bærum Dreieklubb