Asker og Bærum Dreieklubb ble etablert etter initiativ av noen dreieinteresserte i Asker og Bærum og det første ordinære møte ble holdt den 9. april 2002.
Klubben skal primært være for tredreiere, men er også åpen for andre tre-interesserte. Målet er å inspirere hverandre til å utvikle interesser og evner, spesielt innen tredreiing, men også innen andre trehåndverk. Rammen rundt dette vil være demonstrasjoner og diskusjons- og informasjonsmøter.
Klubben kan også formidle informasjon om redskap og materialer som er av interesse for tredreiere. Om ønskelig vil klubben også hjelpe til med omsetning av materialer og utstyr.

Klubben har et eget styre på seks personer som står for arrangementene.

Klubben har for tiden ca 30 medlemmer.

Torsdag 29. februar kl. 1700: Tresorter - egnethet, giftige sorter

Temaene for kvelden blir:

  •  Tresorter, egnethet for dreiing og giftige tresorter.  Trygve Christian foreleser om det temaet.


Vi har valgt å endre tema for resten av kvelden ift hva som tidligere er informert om:

  • Oppspenning av emner, dreieteknikker og spesiell fokus på å få pen overflate på endeved. Jan Gustav har påtatt seg å forelese/vise oss dette.

 

Klubben har hentet ask og alm-emner hos Hallvard. Emnene er saget runde på båndsag og noen av dem er pålimt klosser for å utnytte emnene fullt. Dere kan enten kjøpe emnene av Hallvard eller dere kan ta med egne emner etter egen smak.


Ta gjerne med deg et ferdig eller halvferdig produkt som vi kan diskutere. Eller ta med et emne som du ikke riktig vet hvordan du skal utnytte. Du er hjertelig velkommen selv om du for tiden ikke har et pågående prosjekt.

Asker og Bærum Dreieklubb